jasper reports, java openjdk en de slechte match

Er waren eens een aantal collega’s. Die wilden hun rapportjes gemaakt in ireports draaien op de jasperreportsserver. Dat ging alleen niet. Ze verwachtten een pdf. Maar al wat ze kregen was onleesbare meuk. Het was alleen niet onleesbaar. Maar veel foutmeldingen in een textbestand. Probleem was dat het tekstbestand eindigde met de beroemde drieletterafkoring pdf achter een punt. OS-en welke niet aan type controle doen van een bestand smoorden hier in. Het is alleen zo jammer dat bijna geheel de mensheid gebruik maakt van zo’n niet controlerend besturingssysteem. Gelukkig was de systeembeheerder wel slim. En zag gelijk bestanden vol met java foutmeldingen. Na een korte analyse kwam hij er al snel achter dat niet de juiste java versie was geinstalleerd. Er was gebruik gemaakt van de default ge-open-sourcede java. Ook wel java-openjdk en icedtea genoemd. Nadat deze was vervangen door de echte sun-java jdk/sdk en runtime. Was ook het rapportprobleem opgelost. De rapporten voldeden weer aan datgene wat men ervan verwachtte, een echte pdf-binaire-bloep in een bestand eindigend op een puntje met daarachter de letters pdf. De systeembeheerder trouwde met de prinses en men leefde nog lang en gelukkig.