ORA-06533: Subscript beyond count

yup. This error happend after the migration from 11g to 12c. What’s going on. Having this type defined: CREATE OR REPLACE TYPE jka_nt_varchar2_100 AS TABLE OF VARCHAR2(100). In 11g it was no problem when the variable based on this type was nog properly initialized: declare l_values jka_nt_varchar2_100 := jka_nt_varchar2_100(); begin l_values(1):=’abcd’; end; Only in 12c […]

Formatting to_char(date)

SELECT TO_CHAR(SYSDATE,’dd-mm-yyyy’) FROM DUAL; 20-04-2011 SELECT TO_CHAR(SYSDATE,’dd month yyyy’) FROM DUAL; 20 april 2011 SELECT TO_CHAR(SYSDATE,’dd MONTH yyyy’) FROM DUAL; 20 APRIL 2011 To get rid of those spaces (between Month and Year): SELECT TO_CHAR(SYSDATE,’dd fmmonth yyyy’) FROM DUAL; 20 april 2011 SELECT TO_CHAR(SYSDATE,’dd fmMONTH yyyy’) FROM DUAL; 20 APRIL 2011

String naar kolommen.

Ik krijg regelmatig een hoeveelheid klantnummers binnen waarvan gevraagd wordt om daar wat gegevens bij te zoeken. Dat is geen enkel probleem, met een select * from klant where id in (1,2,3,4,5,6) heb je ze te pakken. Lastiger wordt het als je wil weten of alle waarden wel bestaande id’s zijn. Daarom stop ik de […]

tomcat jasperreports setup on ubuntu 10.04 server

stappen genomen om tomcat jasperreports te installeren: installeer tomcat 6: sudo apt-get install tomcat6 als de tomcat6 server nu draait (sudo service tomcat6 status), stop deze dan nu eerst. sudo service tomcat6 start omdat oracle al poort 8080 claimed, de tomcatpoort die standaard staat op 8080 wijzigen in 1997 (waarom 1997?). Pas hiervoor /var/lib/tomcat6/conf/server.xml aan […]

boolean in Oracle

En zo rijst de vraag: ‘hoe sla ik een boolean op in een Oracle tabel’. Nee create tabel xyz (abc boolean); werkt dus niet, datatype boolean wordt niet ondersteund op tabelniveau. Daarom zal een benadering van de waarheid gezocht moeten worden (of zoals gesteld ‘keep the datatype as restrictive as possible’). Dus ben ik nu […]

char varchar en tabel random vullen

Char or varchar2 that’s the question. Men zegt dat char sneller is dan varchar2. Maar dat klopt niet, want char is een subtype van varchar2 waarbij rechts wordt aangevuld met spaties. Daarom maar een klein vingeroefingetje gedaan, waarbij ik een tabel maak met 2 kolommen (een char(30) en een varchar2(30) en deze tabel vervolgens vul […]