Toon de foreign-key’s en de betrokken wederzijdse tabellen, kolommen en constraints

SELECT LOWER(cons1.constraint_name) constraint_name , LOWER(cons1.table_name||’.’||conc1.column_name) tab_column –, conc1.position , LOWER(cons2.table_name||’.’||conc2.column_name||’ (‘||cons2.constraint_name||’)’) r_tab_column –, conc2.position FROM all_constraints cons1 JOIN all_cons_columns conc1 ON cons1.constraint_name = conc1.constraint_name AND cons1.owner = conc1.owner JOIN all_constraints cons2 ON cons2.constraint_name = cons1.r_constraint_name AND cons2.owner = cons1.owner JOIN all_cons_columns conc2 ON conc2.constraint_name = cons2.constraint_name AND conc2.position = conc1.position AND conc2.owner = cons2.owner WHERE  […]

Toon tabellen en kolommen met hun pk’s en fk’s uit een schema.

Ok ik zie dat de code hier en daar wat netter kan. Maar ‘t doet ‘t wel, voor als je wil weten hoe het hele referentiele plan is opgesteld in je schema. (Zie ook de vervolg post). SELECT TAC.table_name , TAC.column_name ,      tac.data_type||’ (‘||CASE WHEN data_precision IS NOT NULL                               THEN    data_precision|| CASE WHEN data_scale […]

Scherp blijven….

Om een beetje scherp te blijven en om mezelf te dwingen om mijn plsql kennis bij te houden, heb ik me ingeschreven op http://www.plsqlchallenge.com . Gelijk ook maar de advanced versie. Gelijk bij de eerste vraag had ik een groot vraagteken boven mijn hoofd. Was ook wel heel erg ontzettende Oracel 11G achtig.

Oracle 10 XE install on OpenSuse 11.3

xxodd:/home/knilluz/Downloads # rpm -Uvh oracle-xe-10.2.0.1-1.0.i386.rpm Preparing… ########################################### [100%] 1:oracle-xe ########################################### [100%] Executing Post-install steps… insserv: warning: script ‘oracle-xe’ missing LSB tags and overrides insserv: Default-Start undefined, assuming default start runlevel(s) for script `oracle-xe’ oracle-xe 0:off 1:off 2:off 3:on 4:off 5:on 6:off You must run ‘/etc/init.d/oracle-xe configure’ as the root user to configure the database. The […]

oracle apex met fop

En zo was daar weer een verzoek: Zou jij misschien voor pdf genereren de apache FOP server kunnen installeren. Zie hiervoor deze link: De eerste link waar het mee begon: http://carlback.blogspot.com/2007/03/apex-cocoon-pdf-and-more.html Uiteraard ontstond er een groot vraagteken boven mij, want ik ga uiteraard niet zomaar op een server iets installeren. Want stel je voor zeg. […]

Oracle database recovery error alter database open;

knilluz@d6p:~$ sqlplus /nolog SQL*Plus: Release 10.2.0.1.0 – Production on Wed Jul 14 17:32:08 2010 Copyright (c) 1982, 2005, Oracle. All rights reserved. SQL> conn / as sysdba Connected. SQL> shutdown abort ORACLE instance shut down. SQL> startup nomount ORACLE instance started. Total System Global Area 587202560 bytes Fixed Size 1260196 bytes Variable Size 171967836 bytes […]

Ubuntu Server 10.04

Vanavond ‘even’ een Linux servertje voor het werk geinstalleer. Was at easy. Ubuntu Server 10.04. Cd’tje erin paar vragen beantwoorden. Klaar. Toen ff Oracle 10G XE geinstalleerd. Daarvoor moest eerst even een extra package worden geinstalleerd, maar dat was met: sudo apt-get install libaio1 ook snel klaar. Toen sudo dpkg -i oracle-xe_10.2.0.1-1.0_i386.deb gedaan. Daarna nog […]